Privatumo politika

Bendra informacija:

UAB „Finansų analizės ir valdymo sprendimai“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine arba bet kaip kitaip susisiekus su mumis. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Finansų analizės ir valdymo sprendimai“

Juridinio asmens kodas:  303500896

Adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius

El. paštas: rokas@www.favs.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: info@www.favs.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Turinys:

 1. Kaip mes renkame informaciją apie jus?
 2. Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?
 3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas.
 4. Kam perduodame jūsų asmens duomenis?
 5. Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?
 6. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
 7. Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
 8. Jūsų teisės.
 9. Slapukai, signalai ir panašios technologijos.
 10. Susisiekite su mumis.
 11. Baigiamosios nuostatos.
 1. Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami užklausimo formą mūsų svetainėje, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Linkedin, Google+, Youtube), lankantis mūsų biure;
 • tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas jums arba mums, per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • jūs pateikiate savo duomenis siekdami gauti informaciją apie mūsų paslaugas/produktus/ partnerius;
 • jūs pateikiate savo prašymus ar pretenzijas;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose
 • dalyvaujante atrankose į laisvas darbo vietas.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame;
 • skambinate mums (jeigu daromas skambučio garso įrašas ir skambučių išklotinės).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, kurie jums teikia paslaugas mūsų vardu, marketingo, PR agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

 1. Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę;
 • informaciją apie jūsų elgseną mūsų svetainėje;
 • susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapių įpročius;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį;

Papildomai, gali būti renkama informacija apie jūsų pateiktame gyvenimo aprašyme nurodytus duomenis, pretenduojant į tam tikras pareigas mūsų bendrovėje. Bet kuriuo atveju jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, mes turėsim teisę iš jūsų buvusio darbdavio rinkti tik prieš tai jus informavus, o iš esamo darbdavio – tik jūsų sutikimu.

 1. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Paslaugų užsakymų administravimas;
 • Informavimas susijęs su Jūsų prašymu dėl paslaugų arba partnerių;
 • Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas (įskaitant skambučio įrašymą);
 • Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Atrankos į konkrečią darbo vietą organizavimo tikslu siekiant atrinkti geriausius, mūsų nuomone, asmenis.

⃰Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams arba asmenims užsiregistravusiems mūsų svetainėje siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@www.favs.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Paslaugų ir produktų užsakymų administravimas. Sutarties su jumis vykdymas. Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas, kita informacija, mokėjimo būdo informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.
Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas (įskaitant skambučio įrašymą). Teisinis interesas – klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas. Elektroninio pašto adresas ir susirašinėjimo turinys.
Informavimas susijęs su Jūsų prašymu dėl paslaugų, partnerių arba produktų. Ši informacija jums teikiama dėl to, kad informaciją apie savo arba partnerių teikiamas paslaugas, papildomai teikiamas paslaugas ir kt. Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomenis.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją. Vardas, pavardė, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. paštas, adresas.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų. Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.
Atrankos į konkrečią darbo vietą organizavimo tikslu, siekiant atrinkti geriausius, mūsų nuomone, asmenis Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei pateikdamas kitus papildomus ir su tuo susijusius asmens duomenis. Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, išsilavinimas, profesinė patirtis, kita tuo tikslu pateikta informacija.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

 

 1. Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios Jums teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams ir su UAB Finansų analizės ir valdymo sprendimai susijusioms įmonėms;
 • Teisėsaugos institucijoms;
 • Mūsų darbuotojams, į kurių funkcijas įeina asmens duomenų tvarkymas bei kurie privalo tvarkyti jūsų duomenis vykdydami savo tiesiogines funkcijas;
 • Įdarbinimo paslaugas teikiantiems asmenims, jei mes nuspręstume patys nevykdyti atrankos į konkrečią darbo vietą;

Duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, mūsų IT sistemą prižiūrinčiai įmonei, kitiems).Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

 1. Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 1. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 1. Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys 3 metai nuo paskutinio jūsų sutikimo gauti rinkodaros informaciją
IT sistemų įrašai (logai) Iki vienerių metų
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo
Asmens duomenys, susiję su jūsų pateikiamu gyvenimo aprašymu bei kita su tuo susijusi pateikiama informacija Įvykdžius atranką, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atrankos pabaigos. Esant jūsų sutikimui, asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laiką.
 1. Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu info@www.favs.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai    
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti). Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba. Ši teisė reiškia:

– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis;

– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;

– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;

– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės;

– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;

– Informaciją ar taikomas profiliavimas;

– Duomenų saugojimo laiko pateikimą.

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Taikoma, jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli.
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) Taikoma, jeigu:

–          mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;

–          duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate;

–          duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni;

–          informacija gauta neteisėtu būdu.

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

–          jei jūs ginčijate informacijos tikslumą;

–          jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;

–          mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;

–          informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

 

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti) Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti)
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt
 1. Slapukai, signalai ir panašios technologijos                                 

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
_linkedin_oauth Iki interneto svetainės lango uždarymo Slapukas _linkedin_oauth naudojamas prisijungimui prie socialinio tinklo „Linkedin“ faktui fiksuoti.
_ga 2 metai Slapukas _ga yra tinklapio „Google Analytics“ slapukas, kuris suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant _ga slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Mes neidentifikuojame individualių lankytojų.
_gat 1 metai Slapukas _gat yra tinklapio „Google Analytics“ slapukas, naudojamas užklausų skaičiui kontroliuoti.
_gid 24 val. Slapukas _gid naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
_icl_current_language 24 val. Slapukas _icl_current_language naudojamas daugiakalbystės funkcionalumui, kad vartotojui būtų pateikiamas tinklapio turinys pasirinkta kalba.

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

 1. Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB Finansų analizės ir valdymo sprendimai,  Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius

El. Paštu: info@www.favs.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštu: info@www.favs.lt

 1. Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas 2019-03-18 vadovo įsakymu Nr. FAVS-01.

Ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims ir skelbiama internetinėje svetainėje adresu www.favs.lt

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 kovo 25  d.