Nuo 2022 m. vasario 14d. UAB „Finansų analizės ir valdymo sprendimai“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1127 „E. komercijos modelio diegimas UAB Finansų analizės ir valdymo sprendimai“

            Projekto tikslo ir planuojamo pasiekti rezultato aprašymas.

UAB „Finansų analizės ir valdymo sprendimai“planuoja kurti elektroninės prekybos platformą su klientų savitarnos sprendimais listinguojamų bendrovių finansinių rodiklių analizės paslaugoms teikti.

Platformos interneto svetainės adresas: https://www.investelligently.com/

Paminėtina, jog šiuo metu rinkoje nėra analitinių įrankių, kurie leistų kapitalo rinkos dalyviams, ypač individualiems investuotojams, efektyviai ir greitai analizuoti viešai skelbiamą listinguojamų bendrovių finansinę informaciją. Šiuo metu įmonės skelbia savo informaciją atskirų finansinių ataskaitų pavidalu (dažniausiai, PDF failų formatu). Deja, tokio formato informacijos rinkimas, apdorojimas ir analizė yra labai imlus laikui ir nepatogus procesas.

Kuriant šią elektroninę prekybos platformą UAB „Finansų analizės ir valdymo sprendimai“ investuos į svetainės projektavimo ir programavimo darbus. Projekto apimtyje bus diegiami klientų savitarnos sprendimai. Užtikrinant klientų savitarną bus įdiegtas vartotojų modulis ir vartotojo savitarnos zona, kurių dėka klientai galės prisiregistruoti prie platformos, prisijungti prie savo paskyros, užsisakyti abonementą, taip pat peržiūrėti išrašytas sąskaitas. Integruotos analitinės zonos platforma suteiks galimybę įmonės klientams interaktyviu ir patogiu būdu lyginti ir analizuoti norimų bendrovių finansinius rodiklius, savitarnos zonoje visa tai užsisakant kaip paslaugų paketą. Ši teikiama savitarnos sistemoje paslauga bus patogesnė ir ženkliai išsamesnė finansinės informacijos atžvilgiu, palyginus su šiuo metu rinkoje esančiais sprendimais. Tuo pačiu metu jos kainodara bus prieinama kiekvienam Lietuvos investuotojui.

Sukurta e-komercijos platforma su integruotais analitiniu ir vartotojų moduliais užtikrins klientų savitarnos sprendimų efektyvumą, susijusį su sklandžia komunikacija tarp klientų ir įmonės darbuotojų, pardavimų informacijos valdymu, duomenų apsikeitimu.


Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.